Terapeuterna

maria2

Maria Skogsberg är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut samt utbildad handledare i psykoterapi. Maria har arbetat som psykolog sedan 1991 individuellt med barn, ungdomar och vuxna samt med familjer och grupper inom Barn och Ungdomspsykiatrin samt på Ungdomsmottagningen i Malmö. De utbildningar Maria har ligger huvudsakligen inom det psykodynamiska fältet, men hon har dessutom fyllt på med utbildning i kognitiv terapi samt basutbildning i familjeterapi (steg 1). Sedan några år tillbaka arbetar Maria som privatpraktiserande psykoterapeut, främst med vuxna.

marija ny

Marija Petersson är socionom och legitimerad psykoterapeut samt utbildad handledare i psykoterapi. Marija har sedan 1992 stor erfarenhet av behandlingsarbete och psykoterapi från Habilitering, Fontänhuset (psykiatrisk rehabilitering) samt Ungdomsmottagningen i Malmö. Marija har gått olika utbildningar inom främst psykodynamisk psykoterapi. Hon är vidareutbildad inom sexologi och kognitiv terapi. Sedan några år  tillbaka arbetar Marija som privatpraktiserande psykoterapeut.

Maria Skogsberg och Marija Petersson har tillsammans bedrivit psykodynamisk gruppterapi i olika former under många år.