Psykoterapi

Psykoterapi bygger på förtroliga samtal i en trygg och tillitsfull miljö. Hos oss kan du i lugn och ro få möjlighet att landa och få hjälp med att förstå dig själv. Psykoterapi är ett arbete som vi gör tillsammans. Det kan exempelvis innebära att ta sig genom en kris, bearbeta svåra eller bortträngda upplevelser och känslor, förstå sina relationer och/eller hitta nya sätt att förhålla sig till livet. Ibland vet man varför man mår dåligt, ibland inte, därför är psykoterapin en resa som anpassas efter den du är och där du befinner dig just nu.

Kanske är du nedstämd eller deprimerad, känner oro eller ångest, sover dåligt eller har problem med relationer. Det kan också vara så att du vill förstå dig själv bättre och känna mer mening i livet. Tillsammans kan vi genom terapin utforska och bearbeta dina tankar och känslor, vilket kan ge dig ett bättre mående.