Handledning/konsultation

annie-spratt-362826-unsplash2

Handledning sker individuellt eller i grupp. Vi kan ge handledning i det terapeutiska arbetet men också i annat psykologiskt och psykosocialt behandlingsarbete.

Att stanna upp och reflektera tillsammans med en professionell samtalspartner kan öppna upp för nya sätt att förstå och hantera svårigheter i arbetet. Handledning ger dessutom möjlighet till personlig utveckling och självkännedom. Vi skapar tillsammans ett utrymme för samtal om vad som händer i samspelet mellan människor, mellan patient/klient/behandlare vilket i sig leder till nya kunskaper både här och nu och i framtida arbete med människor. Handledning kan innebära ett par konsulterande samtal eller en längre process.